SĀKUMLAPA > Praktiskā darbība
RTU Mehānikas institūta sadarbība ar Latvijas uzņēmumiem

RTU Mehānikas institūta praktiskās un zinātniskās darbības virzieni


RTU MI raušanas mašīna materiālu pārbaužu veikšanai


RTU MI ARMFIELD vēja tunelis


RTU MI studentu izstrādāts 3D modelis vadāmām robotam-lodei


RTU MI studentu izstrādāts vadāms robots-lode


RTU MI Ražošanas automatizācijas profesoru grupas stends


RTU MI izstrādāta attīrīšanas iekārta (attēlā - iekārtas "galva"), kas ar augstspriegumu rada triecienus. Derīga, piemēram, kuģu korpusu attīrīšanai.


Šādu cauruļu attīrīšana arī ir viena no augstāk attēlā redzamās iekārtas pielietošanas iespējām.
MI Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras zinātniskās darbības virzieni:

- Sadursmes saistītu ķermeņu sistēmās
- Vibro-trieciena sistēmu optimizācija un sintēze
- Muskuļu biomehānika
- Rotoru dinamikas modelēšana
- Sistēmu ar triecieniem dinamika
- Dinamika, svārstības un triecieni
- Materiālu un deformējamu ķermeņu mehānika
- Kompozītu materiālu galīgo elementu metodes pielietojums
  plaisāšanas mehānikā
- Nelineārā dinamika, haoss, katastrofas un regulēšana
- Rotoru dinamika
- Materiālu, cietu ķermeņu un nepārtrauktas vides mehānika
- Auto transporta negadījumu identifikācija
- Augsti elastīgu materiālu mehānika
- Mašīnu un mehānismu dinamika

 

MI Ražošanas automatizācijas profesoru grupas zinātniskās darbības virzieni:

- Ražošanas un pārstrādes tehnoloģija
- Adaptīvas un starta - bremzējošas vadības sistēmas
- Ražojumu projektēšana un kvalitāte
- Mašīnbūves projektēšanas automatizētas metodes

 

MI Protēžu mehānikas profesoru grupas zinātniskās darbības virzieni:

- Protēžu - ortēžu analīze un sintēze
- Cilvēka ķermeņa lielo segmentu makroskopiskā mehāniskā mijiedarbība
- Atbalsta plaknes mijiedarbības pētīšana
- Protēzes/ortēzes mijiedarbības analīze

 

MI Mažīnu un mehānismu dinamikas problēmu zinātniski pētnieciskās laboratorijas zinātniskās darbības virzieni:

- Mašīnu un struktūru dinamiskās identifikācijas un optimizācijas metodes
- Metodes un programmatūra nelineāru mehānismu MDOF sistēmu telpisku svārstību pētīšanā
- Metamodelēšanas un optimizācijas eksperimentālie projekti
- Dzelzceļa ritošā sastāva daudzkārtējas iedarbības trieciena slāpētāja dinamikas optimizācija
- Kompozīto materiālu spriegumu izmaiņu prognozēšanas metodes un programmatūra
- Vibro trieciena presēšanas tehnoloģija un iekārtas celtniecības bloku ražošanā

 

MI Svārstību sistēmu nelineāro efektu zinātniski pētnieciskās laboratorijas zinātniskās darbības virzieni:

- Jaunu nelineāru rezonanses darbības vibromašīnu tehnoloģisko procesu ģenerācija
- Mašīnu un transporta iekārtu tehnisko noteikumu nelineārā diagnostika un identifikācija
- Elektrohidrauliskās mašīnas un tehnoloģijas. Kavitācijas tehnoloģijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© RTU TMF Mehānikas institūts, 2009