1x5px.gif (53 bytes)
augsa2.gif (73 bytes)
1x5px.gif (53 bytes) SĀKUMLAPA > Institūta darbinieki
1x5px.gif (53 bytes) 1x5px.gif (53 bytes) RTU Mehānikas institūta darbinieki (Nospiest uz apraksta, lai apskatītos CV)
Mehānikas institūta direktors, LZA korespondētājloceklis, Dr. habil.sc.ing., profesors Jānis Vība

RTU Mašīnbūves fakultātes Mehānikas institūtu vada no 1999. gada.

http://www.lza.lv/scientists/vibaj.htm
Profesors Egons Lavendelis

http://www.lza.lv/scientists/lavendelis.htm
Dr.sc.ing., profesors Bruno Grasmanis
Dr.sc.ing., vadošais pētnieks Vladimirs Gonca
Dr.sc.ing., profesors Andrejs Krasņikovs

Betona mehānikas zinātniskās laboratorijas vadītājs
Dr.sc.ing., profesors Igors Tipāns
Dr.sc.ing., Asoc. profesors Vitālijs Beresņevičs
Dr.habil.sc.ing., vadošais pētnieks Mihails Zakrževskis
Dr.sc.ing., docents Juris Kalinka
Dr.sc.ing., docente Tatjana Novohatska
Dr.sc.ing., docents Ilmārs Vjaters
Dr.sc.ing., asoc. profesors Vladislavs Jevstigņejevs
M.sc.ing., lektore Svetlana Sokolova
Dr.sc.ing., profesore Olga Kononova
Mašīnu un mehānismu dinamikas problēmu zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītājs, Dr.sc.ing., profesors Aleksandrs Januševskis

http://www.mmd.rtu.lv/janush.htm
Dr.sc.ing., profesors Jānis Auziņš

http://www.mmd.rtu.lv/auzinsj.htm
Svārstību sistēmu nelineāro efektu zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītājs, Dr.habil.sc.ing., vadošais pētnieks Semjons Cifanskis
M.sc.ing., pētnieks Vladimirs Jakušēvičs
Lietvede, Māra Celma
Skaitļošanas centra vadītāja, Inese Kiščenko
Dr. sc. ing., asociētā profesore Anita Geriņa-Ancāne

Mg.art., Mg.paed., lektore Elīna Bože-Irbe

M.sc.ing., docents (praktiskais) Jānis Kaņeps
Dipl.art., lektore Elita Kaņepe
Mg.sc.ing., lektors, Māris Eiduks
Mg.sc.ing., vecākais laborants zinātniskajā darbā, Mārtiņš Irbe

Dr. sc. ing., docente Agrita Eiduka

Dr. sc. ing., lektore Marina Čerpinska

1x5px.gif (53 bytes)
© RTU MTAF Mehanikas institūts, 2016
1x5px.gif (53 bytes)