augsa.jpg (71574 bytes)
augsa2.gif (73 bytes)
tris_bildes.jpg (32977 bytes)
ena.jpg (2513 bytes)
aktuali.gif (565 bytes)

Informācija studentiem

Informācija darbiniekiem

RTU Mehānikas institūta un LNMK apvienotā semināra plāns

Bakalaura darbu aizstāvēšanas, maģistra darbu aizstāvēšanas un izlaiduma galerijas

Starptautiskais simpozijs RA'14 "Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics" 2014.g. 19.-23. maijā

RTU Mašīnbūves tehnoloģijas institūta un Mehānikas institūta tiek īstenots projekts ar ESF līdzfinansējumu " MEHĀNISKU ELEMENTU VIRSMAS UN TO IEKŠĒJĀS STRUKTŪRAS NANOTEHNOLOĢISKIE PĒTĪJUMI MAŠĪNBŪVĒ "

Vairāk...

Mehānikas institūts:

MI uzziņas: 67089473

E-pasts: janis.viba@rtu.lv
Karte

RTU uzziņas: 67089333


Rīgas Tehniskā Universitāte


Mašīnzinību,transporta un aeronautikas fakultāte

Mašīnzinību,transporta un aeronautikas fakultātes Studentu pašpārvalde

RTU Betona mehānikas laboratorija
© RTU MTAF Mehānikas institūts, 2015 English version